Sıkça Kullanılan İlaçlar

Aşağıda piyasada satılan yaygınca kullanılan ilaçlar ve faydalı oldukları hastalıklar mevcut. Bu bilgiler özet olarak verilmiş olup hangi hastalığa hangi ilacın kullanılmasına yönelik hızlı bir referans olması ümit edilmiştir.

Ayrıca yazının sonunda bu ilaçlary online nasıl satın alabileceğiniz ve detay bilgi bulacağınız linklerde bulunmaktadır.

SIKÇA KULLANILAN İLAÇLAR

 

Sera Baktopur

Tatly su akvaryumlarynda kuyruk çürümesi ağyz mantarı ve dış bakteri yel enfeksiyonlarda kullanylyr.

Mikrobik hastalyklaryn belirtileri ?unlardyr: Beyaz ile gri arasy leke, deri üstünde ?i?kinlik, deri altynda kan oturmasy, cinsel bölgelerde ve yüzgeç kenarlaryna kanly iltihaplar,karyn bo?luklarynda su toplamasy, ba?ta ve yüzgeçlerde beyazymsy gri renkte kabarcyklar, dikle?en pullar, fyrlamy? gözler,

Akvaryum dibinde veya kö?elerde huzursuz sallanmalar, Yüzgeçlerin kenarynda beyazla?malar, yüzgeçlerde çürüme, veya tamamen erimesi, gibi durumlar gözükebilir.

Kullanym esnasynda ana tankta yararly bakterileri yok eder, karantina akvaryumunda kullanylmalydyr.

 

Sera Baktopur Direct

A?yr bakteriyel iç enfeksiyonlarda, dropsy, tatly ve tuzlu su akvaryumlarda balyk ülserlerine kar?y çok etkilidir.

Karynlaryn ?i?kin olmasyndan balyklarynyz iç parazit rahatsyzly?y oldu?unu anlayabilirsiniz.

Hastaly?y geç fark etmi? olsanyz bile Sera bactopur direkt kullanarak tedavi edebilirsiniz.

Kullanym esnasynda ana tankta yararly bakterileri yok eder, karantina akvaryumunda kullanylmalydyr.

 

Sera Ectopur

Tatly ve tuzlu su akvaryumlarynda mantar ve parzit mücadelesinde kullanylyr, bünyesinde serbest oksijenli tuz mineralleri içerir, oksijeni uzun süre suda baryndyryr, ayryca tedavi sonrasy balyk stresinin giderilmesi içinde kullanylyr.

Bir akvaryumda ektoparazit ve mantar geli?iminin ,fazla yüklenmeden do?an stres, birbirlerine uygun olmayan balyklaryn kombinasyonu, çok yüksek veya çok dü?ük sycaklyk,dengesiz beslenme gibi bir çok soru olabilir, sürekli oksijen yetersizli?i hem balyk hem de bitkiler için di?er bir sorun olarak ortaya çykar. Di?er bir özelli?i ise tatly ve tuzlu su akvaryumlarynda özel içeri?i sayesinde sürekli bir iyile?me sa?lar.

 

Sera Mycopur

Tatly su akvaryumlarynda saprolegnia (mantar) galsame, solungaç ve deri fluke'leri tedavisinde kullanylyr. Bu parazitler tipik özellik olarak yumurtlama kuluçka larva ve yeti?kin evrelerinden geçen parazitleridir.

 

Sera Costapur

Tatly ve tuzlu su akvaryumlarynda balyk üzerine yerle?en ichthyophthyryus (beyaz benek) ve di?er deri parazitleri olan costia, chilodonella ve trichodina tedavisinde kullanylyr. Bu parazitler tipik özellik olarak yumurtlama kuluçka ,larva ve yeti?kin evrelerinden geçen parazitleridir.Sera cortapur bu parazitleri her devresinde özelliklede larva döneminde etkisiz hale getirerek parazitin akvaryumunuzdan tamamen yok olmasyny sa?lar.

 

Sera Oodinopur

Tatly su akvaryumlarynda Kadife Hastaly?y için kullanylyr. Bünyesinde bakyr ihtiva etti?i için tuzlu su akvaryumlarynda kullanylmaz. Tatly su balyklary karantina akvaryumlarynda tedavi edilmelidir.

 

Mikofish

Pamu?umsu mantarlara ve büyük virüslere etkilidir. Bakteriyel deri ve yüzgeç çürümesinde kullanylyr. Baly?yn a?zynda yo?unla?an pamu?umsu mantarlarda etkilidir. Balyk yaralanmalarynda da kullanylabilir.

 

Biyo-Ichthyo

Beyaz benek, deri ve solungaçlarda kyzylymsy görünü?lerde, deri üzerinde mavi beyaz lekeler için kullanylyr.

 

Contra-Ichthyo

Beyaz benek hastaly?y için yaygyn olarak kullanylan bir ilaçtyr.

 

TetraMedica ContraSpot

Beyaz benek, bu?ulu gözler, hyzly solungaç hareketleri hastalyklarynda etkilidir.

 

 

Kaynaklar  :

http://www.sera.de

http://www.biyoteknik.com/index.htm

http://www.hepsiburada.com

http://www.estore.com.tr

http://aquarama.co.uk

 

 

Ylaçlary on-line alabilece?iniz, fiyat bilgilerine ula?abilece?iniz bazy linkler :

 

http://www.bidolu.com/Bascuda.aspx?cmp=Bascuda&catId=454 9&aType=productList

http://www.hepsiburada.com/department.aspx?categoryID=560519

http://www.estore.com.tr//sayfalar.asp?bid=&dept%5Fid=48 008016&mscssid=06TB4DXG15CA9HC050AG6HRN3CV64VB0

http://www.kangurum.com.tr/kangurum2-web/shopProductListing. do;jsessionid=c3575aa3ce5767c13dc87fd460d8f2ff8d5ea0afaeb.oQ 5InQ5Kq38UaNaKahD3lN4TbgSSbMSTa2SLbxaIn3uKmAiN-AnAahyOaxeQmA 4I-huKa30xml1KawTFmkTBml1KawaLahqRbNeSc3eN8OexpQaOozXFmkTBrl 9Ppgbeae__?shopCategoryId=6611

http://www.juenpetmarket.com/pet_urunleri.aspx?kat=181

http://www.bilyap.com.tr/market/aqua_prdlist.php


Hatalar Tablosu

p align=centerb style=span style=font-size: 10pt; line-height: 150%; font-family: Verdana;AKVARYUM DÜNYASINDA SIKÇA YAPILAN HATALAR NELERDİR ?o:p/o:p/span/b/pspan style=font-size: 10pt; color: rgb(51, 51, 153); line-height: 15...

Tatlı Su Akvaryumlarında Tuz

şağıda kaynakları verilmiş yazılar tarafımdan çevrilip makale haline getirilmiştir. pAquaristlerin büyük bir kısmı tuz kullanımı konusunda bazı çekincelere sahiptir, ilgili makelede tuzun kullanım alanları, miktarları faydaları ve zararları b...

Işık Ve Bitkiler Üzerindeki Etkisi

p style=margin: 0cm 0cm 0pt; line-height: 150%; align=centerb style=font size=3font face=Times New RomanIŞIK ve BİTLİLER ÜSTÜNDE ETKİLERİo:p/o:p/font/font/b/p p style=margin: 0cm 0cm 0pt; line-height: 150%;o:pf...

Yunuslarda ve Kadangolarda Cinsiyet Ayrımı

p align=left span style=font-family: Arial; font-size: 12pt; color: rgb(0, 0, 0); : rgb(255, 255, 255); font-weight: bold; font-style: normal; text-decoration: none; YUNUS - KADANGO Cinsiyet /span /p span...

Her Yönüyle Yaşayan Kayalar

p style=text-align: center; line-height: 150%; align=centerb style=span style=font-size: 14pt; line-height: 150%; font-family: Tahoma;Her Yönüyle Yaşayan Kayalar - i style=Nimbochromis livingstoniio:p/o:p/i/span/b/p ...

Tatlı Su Akvaryumlarında PH Ayarı

şağıda, tatlı su akvaryumlarında merak edilen PH değerinin nasıl yükseltilip düşürüleceği ve nasıl kararlı yapıda tutulacağı bilgisi allta ismi verilen kaynaktan tarafımca çevirilip düzenlenmiştir. p style=margin: 0cm 0cm 0pt; line-height: ...

UV Filtreler

span style=font-size: 10pt; color: black; font-family: Verdana;.V. sistemlerine ait bazı kaynaklardan özet çıkarılarak tarafımca makale haline getirilmiştir. Kaynaklar yazynın sonuna eklenmiştir. Genel anlamda U.V. cihazlarının avantaj ve de...

Sıkça Kullanılan İlaçlar

pAşağıda piyasada satılan yaygınca kullanılan ilaçlar ve faydalı oldukları hastalıklar mevcut. Bu bilgiler özet olarak verilmiş olup hangi hastalığa hangi ilacın kullanılmasına yönelik hızlı bir referans olması ümit edilmiştir. /p pAyrıca y...

Sarı Prenses Cinsiyet Ayrımı

p align=left span style=font-family: Arial; font-size: 12pt; color: rgb(0, 0, 0); : rgb(255, 255, 255); font-weight: bold; font-style: normal; text-decoration: none; SARI PRENSES Cinsiyet /span /p p align=...

Yunus Kadango Cinsiyet Ayrımı

p align=left span style=font-family: Arial; font-size: 12pt; color: rgb(0, 0, 0); font-weight: bold; font-style: normal; text-decoration: none; YUNUS - KADANGO Cinsiyet /span /p span style=font-famil...

www.guvendemisin.com

İnternet üzerinde tehditlere karşı korunmak için ücretsiz bir çok yazılım olduğunu biliyormuydunuz ? Ya da markalı ürünlerin deneme sürelerinin 12 ay ' a kadar uzayabildiğini ? İçlerinde bazı ürünlerin tamamen Türkçe olabilidiğini ?O hald...